| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, and Slack. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Projekti positiivne mõju õppetööle

Page history last edited by Tiiu 11 years, 10 months ago

Projekt on edasiarendus eTwinning projektist "Happy birthday", mis tõendab eelnimetatud projekti jätkusuutlikkust ning võimalikkust edasi areneda teemat laiendades.

Projekti positiivne mõju avaldub nii õpilaste kui ka õpetajate positiivses tagasisides. Nimelt õpilastele pakkus projekt väga palju erinevaid õpetlikke ning ka arendavaid tegevusi (nii käelisi, infotehnoloogilisi, keelelisi ning ka ettevõtlusalaseid).

Projekt toetab loovust, tehnoloogia kasutamist erinevates õppevaldkondades ning ka keeleoskust (nii emakeele kui võõrkeele).

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.