| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Lisaülesanded ja tugistrateegiad

Page history last edited by Tiiu 12 years, 8 months ago

Lisaülesanded:

Tutvumine 5D Embroidery arvutiprogrammiga ning orienteeriumine erinevates tikandiprogrammides:

  • foto töötlemine tikandiks
  • ristpiste tikandi loomine kasutades MS Paint'is joonistatud pilti (eelnevalt joonistatud ja salvestatud oma kausta)
  • foto alusel tikandi värvi, suuruse valimine
  • vaba käega joonistades tikandi loomine
  • erinevate tikandite erinevate faililaienditega tutvumine
  • tikandi salvestamine tiikimismasinale äratuntava failina
  • tikandile sobiva raami valik (nii programmisiseselt kui tikkimismasinal)

Tutvumine tikkimismasinaga, et sooritada erinevaid tikandeid 

 

 

Tugistrateegiad:

Läbiv konstruktovistlik käsitlus - mille aluseks on kognitivistlik arusaam õppimisest, mille aluseks on oskuste ja teadmiste  omandamine mõttelise infotöötlemise abil. Uus info integreeritakse aktiivselt õppija olemasolevasse teadmiste kogumisse, mille aluseks on isiklik kogemus.

Kognitivistlik õpiteooria võimaldab õppijatel eelnevatele teadmistele ja mõistetele tuginedes konstrueerida uued teadmised ja mõisted.

Läbiv kogemuslik õppimine - luuakse assotsiatiivsed seosed olemasolevate teadmistega.

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.