| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Whenever you search in PBworks, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, and Slack. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Projekti kirjeldus

Page history last edited by Tiiu 11 years, 10 months ago

Projektis osalevad 2, 3 ja 4. klasside õpilased, seega on ülesanded ära jaotatud. Viimase etapi digitikkimismasinal läbivad ainult 4a klassi õpilased, eelnevad etapid on kasutatavad kõikides nimetatud astmetes. Kõikides vanuseastmetes valmivad sünnipäevakingitused, mida saab kinkida emale, isale ja ka sõpradele.

Ise tehtud, hästi tehtud!

 

Projekti kirjeldus;

 1. sünnipäev - definitsioon
 2. jutukeste kirjutamine sünnipäeva teemadel (eesti keeles)
 3. jutukeste kirjutamine sünnipäevast inglise keeles 4. klass  (2 klass joonistas ning kirjutas sünnipäeva õnnitluse inglise keeles)
 4. sünnipäeva kujutamine pildis (joonistused, arvutijoonistused)
 5. sünnipäeva oluliseim osa - kingitused
 6. küsimustikule vastamine - mida sooviksin endale sünnipäevaks
 7. kokkuvõtete tegemine ning ettekandmine projektis osalejatele (tublimatele)
 8. kingituste disainimine (paberil, arvutis)
 9. materjalide valimine ning vajaliku materjali koguste välja arvutamine
 10. töögruppide moodustamine erinevate tööülesannete täitmise alusel
 11. disainielementide loomine arvutis (5D embroidery)
 12. arvutijoonistuste jne töötlemine erinevates 5D embroidery poolt pakutavates alamprogrammides
 13. kasutatavate niitide valik (värvusõpetus)
 14. riide suuruse valik ning välja lõikamine vastavalt tikkimisnasina raami suurusele (260cmx200cm)
 15. 5D embroidery süsteemis töödeldud disainielemendi transportimine tikkimismasinasse (mälupulk, arvuti)
 16. kingituse (mänguasja, pluusi, mütsi jne) valmimine
 17. valminud töödest näitus(vt sidebar slaidishow'd) - reklaam tootele

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.