| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Whenever you search in PBworks, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, and Slack. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Projekti eesmärgid

Page history last edited by Tiiu 11 years, 10 months ago

 

 • arendada õpilast igakülgselt

 • arendada koostööoskust
 • arendada loovust (joonistused, arvutijoonistused)

 • arendada jutustamisoskust (jutukesed  sünnipäevast)

 • arendada võõrkeeleoskust (jutustused sünnipäevast inglise keeles)

 • uurimus sünnipäeva kingituste kohta 

 • kokkuvõtete tegemine (matemaatiline)

 • arendada õpilase iseseisvat mõtlemisoskust (info-otsing, analüüs);

 •  ühiskonna- ja ainealased teadmisi integreeritult infotehnoloogia algtõdede  omandamisega

 • kingituste disainimine (loovus, joonistamine)

 • õpitoa läbiviimine ning materjalide välja arvutamine (majandusõpe)

 • 5D Embroidery programmiga tutvumine ning selle kasutamine (infotehnoloogia, värvusõpetus, protsendid, kujundus, salvestamine jne)

 • tehnoloogiline arendamine ning uue tehnoloogia käsitlemine (tutvumine uue tehnoloogiaga - digitikkimismasinaga)

 • omandada algteadmised ettevõtlusest
 • käeliste tegevuste arendamine (toodete valmistamine - tööõpetus)

 • esinemisoskus arendamine (toodangu esitlemine)

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.