| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

FrontPage

Page history last edited by Tiiu 9 years, 5 months ago

 

 

5D EMBROIDERY

 

LOOVUS (DIGITIKKIMINE) JA KINGITUSED

 

 

Projekti teema: Loovus (digitikkimine) ja sellega seotud tegevused

 

Autor: Tiiu Leibur Pärnu Koidula Gümnaasium

  

Osalevad koolid:  2B õp Kerli Õismets, 3B õp Tiiu Vendel ja 4A õp Tiiu Leibur

                            Pärnu Koidula Gümnaasiumist 

Kooliaste: I - II kooliaste

Õppeainete integratsioon: eesti keel, infotehnoloogia, matemaatika, kunstiõpetus, tööõpetus, inglise keel, majandusõpe, muusika

Projekti kestvus: 3 kuud

Projekti eesmärgid:

Infotehnoloogiaalased eesmärgid

Projekti kirjeldus

Probleemülesanne õpilastele

Lisaülesanded ja tugistrateegiad

Õpiprojekti hindamine

Õpilaste eelteadmised ja -oskused

Saavutatavad pädevused

Läbivad teemad

Vajalik tehnoloogia ja tarkvara

Vajalikud allikad ja koduleheküljed

Õpilaste arvamused projekti sisu ja läbiviimise kohta

Pildimaterjal projekti teostamisest

Informatsioon projekti teostatuse kohta

Projekti positiivne mõju õppetööle

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.